Specialklasserne

Her kan du læse om Brøndbyøster Skoles forskellige specialtilbud.

Brøndbyøster Skoles specialtilbud

Lunten

Lunten er et specialpædagogisk skoletilbud for elever inden for autismespektret.

Lunten er en del af Brøndbyøster Skole og benytter derfor skolens faglokaler, men har sine egne bygninger få hundrede meter fra selve skolen. Faglig relevant skærmet, men alligevel en del af skolens faglige og sociale fællesskab.

Eleverne skal visiteres via Brøndby Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, og de kan gå på Lunten fra 0.-9. klasse. Alle elever afslutter så vidt muligt med Folkeskolens Afgangsprøve, og dette kan gøres på forskellig vis - det planlægges ud fra elevens udfordringer og særlige behov.

Personalegruppen på Lunten består af faguddannede lærere og pædagoger, der i hverdagen arbejder tæt sammen ud fra en specialpædagogisk og autismeorienteret tilgang.

På Lunten vægtes et trygt, overskueligt og struktureret miljø for eleverne højt, og derfor er der også et udvidet samarbejde mellem skole og hjem.

Skoledagen på Lunten

Eleverne er inddelt i klasser efter alder, og det tilstræbes, at der er 8 elever pr. klasse. Derudover holddeles eleverne i undervisningen på tværs af klasserne i forhold til deres individuelle læringsmål. Hver dag begynder kl. 8.00 med morgensamling og morgenidræt. 

Undervisningen følger formålsparagrafferne for folkeskolen i forhold til udbuddet af fag, men tilrettelægges efter det enkelte barns behov og med inddragelse af specialpædagogiske redskaber.

Hver elev får tilknyttet en kontaktvoksen, som barnet har skemalagte samtaler med. Der vægtes undervisning i livsrobusthed og social træning. Til dette bruges materialer såsom KAT-kassen, Trin-for-Trin og Social Stories, hvor der sættes fokus på børnenes sociale kompetencer.

Medarbejdere og elever arbejder dagligt med piktogrammer ud fra programmet Boardmaker.

Alle klasser på Lunten har et fast team tilknyttet bestående af både lærere og pædagoger. De samme pædagoger følger barnet i fritidsdelen.

Fritidsdelen på Lunten

Lunten SFO og Klub foregår i de samme lokaler som skolen. I fritidsdelen er børnene blandede på tværs af grupperne. Dette øger fællesskabsfølelsen og trygheden blandt børnene.

Fritidsdelen er struktureret efter et fast skema, så børnene hver dag er forberedte på, hvilke aktiviteter der kan vælges imellem.

Aktiviteterne består blandt andet af bål, kreative værksteder, computer og rollespil. Børnene samles hver dag og spiser frugt, inden de skal hjem. 

Hver måned afholdes aftenarrangementer, som er meget populære blandt børnene, og ofte deltager tidligere elever, hvilket man er velkommen til.

Taleklassen

Taleklassen er et undervisningstilbud for børn i indskolingen med høretab og/eller sproglige og talemæssige vanskeligheder. Det kan være ekspressive som impressive vanskeligheder. Undervisningstilbuddet rummer elever fra 0. - 2. klassetrin. På sigt skal eleverne inkluderes i almene klasser på lokale distriktsskoler i Brøndby Kommune.

Taleklassens personale arbejder både generelt og specifikt med fokus på det enkelte barns læringsbehov og udviklingsmuligheder.

Eleverne støttes dagligt af et genkendeligt og rutinepræget undervisningsmiljø, hvor en tydelighed vedrørende dagens forløb er en gennemgående faktor.
Læringsaktiviteter præsenteres via en mundtlig eller visuel forklaring før, under og efter undervisning. Eleverne øver sig i at være undrende og nysgerrige overfor elementer i undervisningen. Denne åbne tilgang til undervisning skal fremme elevernes kommunikative evner og stimulere deres forståelse af det talte sprog.

Den daglige pædagogiske fremgangsmåde i tale- høreundervisningen har særlig opmærksomhed på klar og tydelig tale, øjenkontakt mellem samtalepartnerne, opmærksom lytning, talehastighed samt stemme og toneleje.

8.S

8.S er et undervisningstilbud for elever i overbygningen med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningen er tilrettelagt, så der arbejdes både generelt og specifikt med fokus på det enkelte barns læringsbehov og udviklingsmuligheder, og målet er at føre den enkelte elev op til Folkeskolens Afgangsprøve. Fokus lægges på fagene dansk, matematik og engelsk, men hele fagrækken tilbydes, da alle elever har forskellige potentialer.

Det tilstræbes, at skoledagen også er praksisorienteret, så eleverne får så mange forskelligartede succesoplevelser som muligt.

Sidst opdateret den 15. november 2021