Skolebestyrelse på Brøndbyøster Skole

Her kan du læse om skolebestyrelsen på Brøndbyøster Skole.

Skolebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er sammensat af meget forskellige mennesker, der hver har deres bevæggrund for bestyrelsesarbejdet. Selvom vi er meget forskellige, går vi til bestyrelsesarbejdet med gensidig respekt for hinanden. Dette kommer til udtryk på vores møder, hvor alle kommer til orde, og hvor der ofte er meget brede og lange debatter.

Arbejdet med udfærdigelse af principper sker i tæt dialog med ledelsen. Vi har stor tiltro til fagligheden og den pædagogisk faglige praksis, der udøves på skolen, men vi er ikke bange for at forholde os kritisk til de forskellige emner, vi behandler.

Det er gennem de seneste fire år lykkedes at udarbejde de lovpligtige principper samt de principper, som skolens personale har udtrykt behov for. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at understøtte skolen i det daglige arbejde, og vi ser nu en fælles retning udmøntet i Brøndbyøster Skoles DNA.

Elevrådet har en særlig plads i bestyrelsen. Gennem de seneste fire år, har elevrådet udviklet sig til en enhed med høj grad af ansvar og initiativ som indgår naturligt i samarbejdet med bestyrelsen. Bestyrelsen er stolte af at kunne bakke op om elevrådets arbejde og er særligt glade for afholdelsen af deres meget succesfulde og velarrangerede elevfest

Vores største fokus har været trivsel, både hvad angår elevernes daglige skoledag og skolens fysiske rammer. Ledelsen har gået forrest i at etablere et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger, ligesom der er skabt rum og plads til de elever, der har brug for dette. Der er god kommunikation faggrupperne imellem.

Alle kan henvende sig til formanden af bestyrelsen med spørgsmål af forskellig karakter.

Har du spørgsmål

Ved spørgsmål til skolebestyrelsen kontakt formand Lars Blok på tlf: 20229811 / fam@blokkerne.dk

Sidst opdateret den 03. maj 2024