Strategier og politikker

Her på siden finder du Brøndbyøster Skoles politikker og strategier. Du kan blandt andet se vores antimobbestrategi.

Puslespilsbrikker

Rettesnore

På Brøndbyøster Skole har vi en række regler, politikker og strategier, der fungerer som rettesnore i vores daglige arbejde. Dem linker vi til her på siden, så du kan få et indblik i rammerne for vores måde at drive skole på.

Antimobbestrategi

På Brøndbyøster Skole accepterer vi ikke eksklusion fra fællesskabet.

Se vores Anitimobbestrategi (PDF)

Børne- og ungepolitik

På Brøndbyøster Skole tager vi udgangspunkt i Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Her kan du læse Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik

Ordblindhed

På Brøndbyøster Skole tager vi udgangspunkt i procedure mistanke om ordblindhed

Her kan du læse om procedure ved mistanke om ordblindhed (PDF)

Kompetencecentret (KOM)

Når der opstår bekymringer omkring en elevs trivsel eller faglige udvikling, og de gængse handlemuligheder ikke slår til, kan lærerteamet indstille til, at eleven drøftes på et KOM-møde. Hver anden tirsdag er kompetencecentret samlet og aktuelle elevsager tages op og belyses fra flere vinkler af forskellige fagprofessionelle.

Indstillingen til KOM sker i samråd med forældrene. 

Formålet med KOM-mødet er, at give lærerteam og forældre en kvalificeret handleplan baseret på baggrund fagligt grundlag. En mulighed i en handleplan kan også bestå af, at sagen tages videre til PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning) med henblik på evt. udredning af eleven.

Kompetencecentret består af følgende faggrupper: talekonsulenter, psykologer, pædagogisk vejleder, sundhedsplejersker, ergoterapeut, skole- og SFO ledelse, socialrådgiver og medarbejdere fra Basen. Desuden inviteres fast en repræsentant for SFO, (hvis barnet går i SFO), samt hvor det er relevant, læsevejledere, matematikvejleder og DSA vejleder. Lærerteamet er altid repræsenteret og forældre er ofte også inviterede. 

Efter elevens sag har været på KOM orienteres forældrene om udfaldet af mødet samt den aftalte handleplan.

Når sagen er afsluttet på KOM-møde bliver alle KOM-papirer, herunder referatet af elevens sag, journaliseret i det administrative system. 

Sidst opdateret den 23. februar 2023