Elevrådet

Her kan du læse om elevrådet på Brøndbyøster Skole

Elevrådets hovedformål

er at sikre elevernes ret til demokratisk indflydelse på Brøndbyøster Skole. Elevrådets opgave er at sikre, at elevernes stemme bliver hørt, og at den bliver taget alvorligt. Elevrådet er bindeled mellem skolens elever og skolebestyrelsen.

I elevrådet på Brøndbyøster Skole arbejdes der ud fra den grundtanke, at eleverne gennem en demokratisk proces i klasserne og i selve elevrådet bliver ansvarsbevidste omkring deres andel af skolens daglige liv.

Elevrådet kan gennem det demokratiske arbejde være medbestemmende i beslutninger, som påvirker elevernes trivsel og dagligdag.

Elevrådet på Brøndbyøster Skole består af frivillige valgte elever fra 4. – 9. klasse. Hver klasse vælger 1-2 elevrådsrepræsentant og en suppleant.
Alle på Brøndbyøster Skole har et medansvar for en positiv udvikling af elevrådsarbejdet.

Det er klasseteamets opgave, at sikre, at elevrådet får den nødvendige tid ude i klasserne, så det demokratiske arbejde kan blive gennemført.
På Brøndbyøster Skole bliver elevrådsarbejdet taget meget seriøst, da eleverne udvikling og læring er skolens primære opgave.

Sidst opdateret den 24. oktober 2022