Bevægelse

Bevægelse fremmer livsglæde og skærper fokus. Skolegangen er en tid i konstant bevægelse. Derfor er bevægelse på flere områder også et centralt tema for os.

At bevæge sig er en fast del af vores hverdag

På Brøndbyøster Skole ønsker vi at styrke elevernes læring og motivation ved at integrere bevægelse i fagene. Det gælder både i idræt, i forbindelse med fællesaktiviteter og i timerne generelt.

Vi tror på, at bevægelse fremmer trivsel og samarbejde, og derfor tænkes bevægelse ind i størstedelen af vores fælles aktiviteter og traditioner.

Vi har organiseret middagspausen med obligatoriske bevægelsesbånd, og hen over skoleåret markerer vi vigtigheden af emnet med fælles bevægelses-happenings.

Bevægelse på flere niveauer

Vi bevæger eleverne og os selv hele tiden og ikke kun på det fysiske plan. Det gør vi ved konstant at opsøge den nyeste viden, de nyeste digitale læringsmidler og igangsætte spændende projekter. Vi brænder nemlig for at flytte folk og indfri potentialer - og for os er stilstand lig tilbagegang.

Vi stræber ikke efter det perfekte, men efter ønsket om udvikling og det at forfine vores processer.

Lær mere

Handleplan bevægelse på Brøndbyøster Skole

Sidst opdateret den 11. december 2021