Mangfoldighed

Mennesker er ikke ens. Det gælder også på Brøndbyøster Skole. Vi har lysten og evnerne til at inkludere alle elever, og det er vi stolte af. Her på skolen gør vi en dyd ud af at indfri alles potentialer - uagtet de respektive elevers forudsætninger.

Forskellighederne er en styrke

Nogle er gode til tal, mens andre er kreative. Nogle har naturligt let ved ny teknologi, mens andre kan skabe fabelagtige produkter med deres hænder. Det ene er ikke bedre end det andet – for vi har brug for det hele og for os alle.

På Brøndbyøster Skole ser vi vores forskelligheder som en stor styrke.

På Brøndbyøster Skole har vi en organisering som understøtter muligheden for at udvikle elevernes potentiale.

Kompetencecenter

Kompetencecentret er et løsningsorienteret forum, hvor der videndeles og samarbejdes omkring elevers eller klassers læring og trivsel.
Kompetencecentret er et tværfagligt team bestående af ledelse, inklusionsmedarbejdere, psykologer, tale-høre konsulenter, sundhedsplejersker og socialrådgiver.

På Brøndbyøster Skole samarbejder vi med alle, som kan have en positiv indvirkning på elevernes skole- og SFO-dag.

Basen

Læringslaboratoriet er skolens inklusionstilbud, og her arbejdes med ressourceorienterede arbejdsmetoder som udfoldes i en bred vifte af tilbud.

I læringslaboratoriet er pædagoger og læreres arbejdsfællesskab en væsentlig drivkraft men samarbejdet med psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere og ikke mindst forældre ses som en væsentlig ressource for barnet.

I læringslaboratoriet arbejdes helhedsorienteret.

AKT

Adfærd, Kontakt og Trivselsarbejdet varetages af særligt uddannede lærere, som i samarbejde med lærere, elever og forældre fokuserer på konflikthåndtering og trivselsforløb.

SSP

Skole, Social og Politisamarbejdet. Denne opgave varetages af særligt uddannede lærere, som har et blik på skolens elever i forhold til risikoadfærd og fraværsproblematikker.

Alle elever kan i perioder have brug for et særligt tæt og trygt netværk omkring sig.

Læs mere

Antimobbestrategi (PDF) 

Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik 

Sidst opdateret den 11. januar 2024