Indskoling

Indskolingen består af eleverne fra 0.-2. klasse, og deres klasselokaler ligger samlet omkring vores multisal og atriumgård. Dermed er de lidt skærmet, men stadig en del af skolens store fællesskab.

Indskoling

Vi lægger vægt på tryghed for børnene i de nære relationer ved hjælp af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogerne.

Vægt på tryghed

Vi lægger vægt på tryghed for børnene i de nære relationer ved hjælp af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogerne. Ofte er der to voksne til stede i undervisningen, hvilket giver gode muligheder for at understøtte den enkelte elev lige netop der, hvor der er mest brug for det.

Læring og leg er vigtige elementer i skoledagen - både i den faglige undervisning og i frikvartererne. Ugentlig morgensang og projekter binder klasserne sammen i indskolingen.

Skoledagen for indskolingen varer fra kl. 8:00-13:00 hver dag.

Der er afsat ekstra tid til at spise madpakker i indskolingen.

En god start på skoledagen og gang i fagene

Når eleverne i indskolingen ankommer, er skolepatruljen ofte det første, de møder.

Vi lægger vægt på, at alle kommer trygt i skole, og her spiller de store elever i skolepatruljen en vigtig rolle.

Har du spørgsmål til undervisningen eller andet, så er vores telefoner altid åbne.

Se vores kontaktoplysninger

Sidst opdateret den 13. oktober 2022