Indskoling

Vi lægger vægt på tryghed for børnene i de nære relationer ved hjælp af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogerne.

Indskoling

Indskolingen består af eleverne fra 0.-2. klasse, og deres klasselokaler ligger samlet omkring vores multisal og atriumgård. Dermed er de lidt skærmet, men stadig en del af skolens store fællesskab.

Vægt på tryghed

Vi lægger vægt på tryghed for børnene i de nære relationer ved hjælp af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogerne. Ofte er der to voksne til stede i undervisningen, hvilket giver gode muligheder for at understøtte den enkelte elev lige netop der, hvor der er mest brug for det.

Læring og leg er vigtige elementer i skoledagen - både i den faglige undervisning og i frikvartererne. Ugentlig morgensang og projekter binder klasserne sammen i indskolingen.

Skoledagen for indskolingen varer fra kl. 8:00-14:00 hver dag.

Der er afsat ekstra tid til at spise madpakker i indskolingen.

En god start på skoledagen og gang i fagene

Når eleverne i indskolingen ankommer, er skolepatruljen ofte det første, de møder.

Vi lægger vægt på, at alle kommer trygt i skole, og her spiller de store elever i skolepatruljen en vigtig rolle.

Har du spørgsmål til undervisningen eller andet, så er vores telefoner altid åbne.

Se vores kontaktoplysninger

Sidst opdateret den 15. november 2021