Specialtilbud

Her kan du læse om Brøndbyøster Skoles forskellige specialtilbud.

Brøndbyøster Skoles specialtilbud

Lunten

Lunten er et specialpædagogisk skoletilbud for elever inden for autismespektret.

Lunten er en del af Brøndbyøster Skole og benytter derfor skolens faglokaler, men har sine egne bygninger få hundrede meter fra selve skolen. Faglig relevant skærmet, men alligevel en del af skolens faglige og sociale fællesskab.

Eleverne skal visiteres via Brøndby Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, og de kan gå på Lunten fra 0.-9. klasse. Alle elever afslutter så vidt muligt med Folkeskolens Afgangsprøve, og dette kan gøres på forskellig vis - det planlægges ud fra elevens udfordringer og særlige behov.

Personalegruppen på Lunten består af faguddannede lærere og pædagoger, der i hverdagen arbejder tæt sammen ud fra en specialpædagogisk og autismeorienteret tilgang.

På Lunten vægtes et trygt, overskueligt og struktureret miljø for eleverne højt, og derfor er der også et udvidet samarbejde mellem skole og hjem.

Skoledagen på Lunten

Eleverne er inddelt i klasser efter alder, og det tilstræbes, at der er 8 elever pr. klasse. Derudover holddeles eleverne i undervisningen på tværs af klasserne i forhold til deres individuelle læringsmål. Hver dag begynder kl. 8.00 med morgensamling og morgenidræt. 

Undervisningen følger formålsparagrafferne for folkeskolen i forhold til udbuddet af fag, men tilrettelægges efter det enkelte barns behov og med inddragelse af specialpædagogiske redskaber.

Hver elev får tilknyttet en kontaktvoksen, som barnet løbende har samtaler med. Vi lægger vægt på en undervisningsform, der i mødet med lærere og pædagoger forbereder den enkelte elev indenfor livsrobusthed og social træning. Vi anvender TEACH inspireret redskaber som pictogrammer, social stories, KAT kassen, Trin for Trin med mere, for derigennem at tilbyde eleverne autismevenlig struktur, forudsigelighed og visuel støtte.

Alle klasser på Lunten har et fast team tilknyttet bestående af både lærere og pædagoger. De samme pædagoger følger barnet i fritidsdelen.

Fritidsdelen på Lunten

Lunten SFO og Klub foregår i de samme lokaler som skolen. I fritidsdelen er børnene blandede på tværs af grupperne. Dette øger fællesskabsfølelsen og trygheden blandt børnene.

Fritidsdelen er struktureret efter et fast skema, så børnene hver dag er forberedte på, hvilke aktiviteter der kan vælges imellem.

Aktiviteterne består blandt andet af bål, kreative værksteder, computer og rollespil. Børnene samles hver dag og spiser frugt, inden de skal hjem. 

Hver måned afholdes aftenarrangementer, som er meget populære blandt børnene, og ofte deltager tidligere elever, hvilket man er velkommen til.

Taleklassen

Taleklassen er et undervisningstilbud for børn i indskolingen med høretab og/eller sproglige og talemæssige vanskeligheder. Det kan være ekspressive som impressive vanskeligheder. Undervisningstilbuddet rummer elever fra 0. - 2. klassetrin. På sigt skal eleverne inkluderes i almene klasser på lokale distriktsskoler i Brøndby Kommune.

Taleklassens personale arbejder både generelt og specifikt med fokus på det enkelte barns læringsbehov og udviklingsmuligheder.

Eleverne støttes dagligt af et genkendeligt og rutinepræget undervisningsmiljø, hvor en tydelighed vedrørende dagens forløb er en gennemgående faktor.
Læringsaktiviteter præsenteres via en mundtlig eller visuel forklaring før, under og efter undervisning. Eleverne øver sig i at være undrende og nysgerrige overfor elementer i undervisningen. Denne åbne tilgang til undervisning skal fremme elevernes kommunikative evner og stimulere deres forståelse af det talte sprog.

Den daglige pædagogiske fremgangsmåde i tale- høreundervisningen har særlig opmærksomhed på klar og tydelig tale, øjenkontakt mellem samtalepartnerne, opmærksom lytning, talehastighed samt stemme og toneleje.

Basen

Målet er at inkludere eleverne i fællesskabet i elevens klasse. Det betyder i praksis, at tilbuddet kun er at opfatte som midlertidigt for eleven.

Basen består af 4 sammenhængende indsatser, som der arbejdes metodisk og målrettet med; de fysiske rammer indeholdende mindre læringsmiljøer, det tværprofessionelle samarbejde, det forpligtende familiesamarbejde og den system-teoretiske tilgang.  Basen har ligeledes et helhedsblik (holistisk) på eleven, hvilket betyder at man samarbejder om eleven både i undervisning, fritid og hjemme.

Sidst opdateret den 26. oktober 2022