SFO og klub

På Brøndbyøster Skole har vi flere forskellige SFO og klubtilbud. Fælles for dem alle er, at der arbejdes ud fra et ressourcesyn og en systemisk grundforståelse, hvor dialog og det relationelle arbejde er i højsædet.

Slottet

Er et SFO tilbud til vores elever som går i 0. - 2. klasse. Slottet ligger på skolens matrikel. Der er indskrevet ca. 240 børn.

På Slottet er der mange lokaler og et væld af forskellige aktiviteter, som børnene kan deltage i. Der er blandt andet værksteder som hobby, træ, yoga, hal, sal, LEGO, sprog og spille. Kl. 14.30 er der frugt, som altid er forholdsvist sundt. Børnene er ofte med til at tilberede frugten.

Højkær Byggelegeplads

Er et tilbud for børn, som går i 0. - 9. klasse. Højkær er ikke placeret på skolens matrikel, men på den anden side af togbanen. Der er indskrevet ca. 100 børn.

På Højkær er dyr og natur i fokus. Det betyder, at aktiviteterne er anderledes tilrettelagt end på de andre SFO og klubtilbud. Via arbejdet med dyrene lærer børnene at tage ansvar for andre, hvilket er et særligt fokus på Højkær.

Pædagogerne har en praktisk og jordnær og uformel tilgang til børnene. Børn op til og med 3. kl. hentes på skolen henholdsvis kl. 14.00 og kl. 15.00 af Højkærs pædagoger.

Ventilen

Er et tilbud til børn, som går i 3. - 7. klasse. Der er indskrevet ca. 200 børn. På Ventilen er aktiviteterne målrettet børnene, som er lidt ældre. Her er der bl.a. træsløjd, rollespil, bevægelse, en superfed IT-cafe, mulighed for at spille musik på instrumenter og madkundskab.

En gang om måneden inviteres familier til at deltage i madlavning og middag med andre familier.

Ventilens aftenklub har åben 2-3 dage om ugen afhængig af årstid. På Ventilen afholdes desuden fest om fredagen ca. en gang månedligt.

Hver sommer i uge 27 tager Ventilen afsted på en 4-dages sommerkoloni

Luntens SFO og klub

Har til huse i Luntens egne lokaler. Målgruppen er børn med autisme og aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med børnene og med fokus på den sociale trivsel. Luntens aftenklub har åben 1 gang om måneden.

1. maj-perioden

Er perioden i overgangen fra dagtilbud til skole og foregår på SFO Slottet.

Det er vigtigt, at børnene oplever sig trygge i mødet med Slottet. Derfor er formiddagen tilrettelagt ud fra dagtilbudenes struktur, så børnene oplever noget genkendeligt. Om formiddagen arbejder børn med temaer, som er i overensstemmelse med den nye Dagtilbudslov. Eftermiddagen opbygges med aktiviteter og værksteder på samme måde, som børnene vil møde i SFO, når de starter i skole.

Selve ansøgningen om en SFO-plads sker via kommunens hjemmeside

Har du spørgsmål vedrørende SFO, så er vores telefoner altid åbne.

Se vores kontaktoplysninger

SFO og klub tager vi udgangspunkt i skolens DNA.

Fællesskabet styrkes via de mange aktiviteter, hvor børnene er sammen på tværs af alder, klasse og køn. Pædagogerne arbejder altid på at styrke børnenes eksisterende venskaber og med at etablere nye. 
Bevægelse indgår som en helt naturlig del af de daglige aktiviteter i form af eksempelvis svømning, airtrack, fodbold og skøjteture.
Faglighed sikrer vi ved pædagogernes efter- og videreuddannelse. Alle pædagoger har gennemgået en uddannelse, som gør at de bedre kan løse opgaverne i skolen og samarbejde med lærerne.
Mangfoldighed kommer til udtryk i en ligeværdig og respektfuld tilgang til hinandens forskellighed.
Sidst opdateret den 15. november 2021