SFO og klub

På Brøndbyøster Skole har vi flere forskellige SFO- og klubtilbud. Fælles for dem alle er, at der arbejdes ud fra et ressourcesyn og en systemisk grundforståelse, hvor dialog og det relationelle arbejde er i højsædet.

SFO og klub tager vi udgangspunkt i skolens DNA

Fællesskabet styrkes via de mange aktiviteter, hvor børnene er sammen på tværs af alder, klasse og køn. Pædagogerne arbejder altid på at styrke børnenes eksisterende venskaber og med at etablere nye. 
Bevægelse indgår som en helt naturlig del af de daglige aktiviteter i form af eksempelvis svømning, airtrack, fodbold og skøjteture.
Faglighed sikrer vi ved pædagogernes efter- og videreuddannelse. Alle pædagoger har gennemgået en uddannelse, som gør at de bedre kan løse opgaverne i skolen og samarbejde med lærerne.
Mangfoldighed kommer til udtryk i en ligeværdig og respektfuld tilgang til hinandens forskellighed.

1. maj-perioden

Er perioden i overgangen fra dagtilbud til skole og foregår på SFO Slottet.

Det er vigtigt, at børnene oplever sig trygge i mødet med Slottet. Derfor er formiddagen tilrettelagt ud fra dagtilbudenes struktur, så børnene oplever noget genkendeligt. Om formiddagen arbejder børn med temaer, som er i overensstemmelse med den nye Dagtilbudslov. Eftermiddagen opbygges med aktiviteter og værksteder på samme måde, som børnene vil møde i SFO, når de starter i skole.

Selve ansøgningen om en SFO-plads sker via kommunens hjemmeside

Har du spørgsmål vedrørende SFO, så er vores telefoner altid åbne.

Sidst opdateret den 30. oktober 2022